Kötelezõ hatályosítás és törzstõkeemelés

ShareMegosztás

 
HATÁLYOSÍTÁSI (TÖRZSTÕKEEMELÉSI) KÖTELEZETTSÉG
 
2014. március hó 15. napján hatályba lépett az új Ptk., mely a Kft. vonatkozásában a minimum törzstõke összegét 3.000.000,- Ft összegben jelöli meg.
 
A Ptké. átmeneti rendelkezései értelmében a már, a törvény hatálybalépése elõtt megalakult és mûködõ gazdasági társaságoknak hatályosítási és így törzstõke emelési kötelezettségüknek 2016. március hó 15. napjáig kell eleget tenniük.
 
A már mûködõ társaságoknak maguktól, minden felszólítás nélkül kell ezen kötelezettségüknek eleget tenniük. Amennyiben határidõre mûködésüket nem helyezik összhangba az új Ptk. rendelkezéseivel, úgy bírság kiszabásának lehet helye velük szemben.
 
 
Amennyiben tehát 2014.03.15. elõtt alakult a cége és azóta nem volt módosítása nagy valószínûség szerint hatályosítani szükséges a társasági szerzõdést!
 
Amennyiben a Kft. törzstõkéjének összege 3.000.000,- Ft alatt van kötelezõ felemelni a törzstõkét vagy Bt-vé alakulni!
 
 
TÕKÉSÍTÉS LEHETÕSÉGEI
 
A tõkésítési kötelezettség vonatkozásában az alábbi lehetséges variációk közül választhatnak a társaságok:
 
-Amennyiben a társaságban van adózott eredmény, úgy az eredménytartalék terhére is lehet tõkésíteni, azonban ebben az esetben szükséges, hogy köztes mérleg készítsen a társaság és azt közzétegye.- 3.000.000,- Ft összegre emelik a törzstõkét akként, hogy nyilatkoznak, hogy a házipénztárba vagy bankszámlára történõ befizetést teljesítették a tagok.
 
- Apport teljesítéssel és rendelkezésre bocsájtással is lehetséges a tõkésítés.
 
- Lehetséges továbbá, hogy a társaság kizárólag az új Ptk. szerinti továbbmûködést határozza el és a törzstõke emelés tekintetében késõbbi idõpontot jelöl meg, mely idõpontra a tagoknak ezen fizetési kötelezettségüknek eleget kell tenniük. Fontos megkötés ebben az esetben, hogy addig, amíg a tagok fizetési kötelezettségüknek maradéktalanul nem tesznek eleget, nem lehet osztalék kifizetésrõl határozni.
 
 
 
KÖLTSÉGEK, MUNKADÍJ
 
Illeték: 0,- Ft
Tekintettel arra a körülményre, hogy a módosítás kötelezõ, így amennyiben kizárólag a hatályosítást végzi el a társaság, úgy nem kell illetéket fizetni. Amennyiben a tõkésítés mellett más módosítást is eszközöl a társaság, úgy emelt 40.000,- Ft összegû illetéket kell megfizetni az eljárás vonatkozásában.
 
Közzétételi díj: 0,- Ft
Tekintettel arra a körülményre, hogy a módosítás kötelezõ, így amennyiben kizárólag a hatályosítást végzi el a társaság, úgy nem kell közzétételi díjat fizetni. Amennyiben a tõkésítés mellett más módosítást is eszközöl a társaság, úgy 3.000,- Ft összegû közzétételi díjat kell megfizetni az eljárás vonatkozásában.
 
Ügyvédi munkadíj: 30.000 Ft + ÁFA
Amennyiben kizárólag a hatályosítást, illetve törzstõkemelést érinti a módosítás, úgy irodánk a kedvezményes áron vállalja az eljárás bonyolítását. Egyéb módosítás esetén az adott feladat komplexitásának megfelelõen adunk egyedi árajánlatot.
 

HATÁLYOSÍTÁS MENETE
Önnek csak a létesítõ okiratot kell elküldenie és irodánk elvégzi a további teendõket 
- megvizsgáljuk, hogy szükséges e hatályosítani a cég létesítõ okiratát
- feltárjuk, hogy milyen alternatívák állnak rendelkezésre a tõkésítéshez
- elkészítjük a módosításhoz szükséges okiratokat 
- lebonyolítjuk az elektronikis cégeljárást

 
  
 
Amennyiben szeretné, hogy cége megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal!

email: hatalyositas@jamborestoth.hu
telefon: +36 46 320 411

2016-01-26 11:20:06