EU útmutató a TB jogosultság megállapításához

ShareMegosztás

Útmutatót közölt az Európai Bizottság a szokásos tartózkodási hely megállapításának megkönnyítése érdekében; az uniós polgárok ugyanis szokásos tartózkodási helyükön jogosultak társadalombiztosítási ellátásra.
 
Az Európai Bizottság most tett közzé egy gyakorlati útmutatót a szokásos tartózkodási hely megállapításáról, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak abban, hogy hogyan alkalmazzák a más tagállamba költözött uniós polgárok szociális biztonságának koordinálására vonatkozó uniós szabályokat. Az új útmutató egyértelmûbbé teszi, hogyan kell vizsgálni a szokásos tartózkodási helyet az Unióban, és megkönnyíti a szokásos tartózkodási hely gyakorlatban történõ megállapítását a tagállami hatóságok számára.
 
Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelõs biztos így nyilatkozott: „Az uniós jogban egyértelmû biztosítékok védenek az ellen, hogy az emberek visszaéljenek más uniós országok szociális jóléti rendszereivel. Ez az útmutató megkönnyíti a tagállami hatóságok számára a szokásos tartózkodási helyhez kapcsolódó biztosítékok gyakorlati alkalmazását. A kézikönyv a Bizottság folyamatban lévõ, a személyek egész EU-n belüli szabad mozgását megkönnyítõ kezdeményezéseinek részét képezi.”
 
A tagállamokkal együttmûködésben kidolgozott útmutató tisztázza a „szokásos tartózkodás hely”, illetve az „ideiglenes tartózkodási hely” vagy „tartózkodási hely” egymástól elkülönülõ fogalmait. Ezek az uniós jogban lefektetett (a legutóbb a 465/2012/EU rendelettel módosított 883/2004/EK rendeletben szereplõ) fogalommeghatározások szükségesek annak megállapításához, hogy mely tagállam feladata szociális biztonsági ellátásokat nyújtani az egyik tagállamból egy másikba költözõ uniós polgárok számára. Az uniós jog szerint csak egyetlen szokásos tartózkodási hely lehet, és így csak egy tagállam lehet felelõs a lakóhely szerinti szociális biztonsági ellátások folyósításáért.
  
A munkavállalók és az önálló vállalkozók abban az országban jogosultak szociális biztonsági ellátásokra, ahol dolgoznak, az inaktív személyek (pl. nyugdíjasok, diákok) pedig abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük van. A szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam meghatározása azon munkavállalók szempontjából is fontos, akik több tagállamban dolgoznak.
  
Az útmutató felsorolja azokat a konkrét kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni egy személy szokásos tartózkodási helyének meghatározásához, ilyenek például a következõk:
  
családi állapot és családi kötelékek
az adott tagállamban való tartózkodás idõtartama és folyamatossága
foglalkoztatási helyzet (különösen az a hely, ahol az ilyen tevékenységet szokás szerint végzik, a tevékenység stabilitása, valamint a munkaszerzõdés idõtartama)
nem jövedelemszerzõ tevékenység gyakorlása
diákok esetében a jövedelmük forrása
a személy lakhatási körülményeinek állandósága
mely tagállamban adózik a személy
a költözés okai
a személy tényszerû bizonyítékokkal alátámasztott szándékai az összes körülmény alapján.
Más releváns tényezõket is figyelembe lehet venni.
  
Az útmutató konkrét példákat és iránymutatást is tartalmaz olyan esetekre vonatkozóan, amelyekben problémát okozhat a lakóhely meghatározása. Ilyen például a határ menti munkavállalók, az idénymunkások, a kiküldött munkavállalók, a diákok, a nyugdíjasok és a kifejezetten mobil inaktív személyek esete.
 
Például ha egy egyesült királyságbeli állampolgár nyugdíjasként Portugáliába költözik és ideje nagy részét ott tölti, akkor a szokásos tartózkodási helye Portugália lesz, még akkor is, ha a nyugdíjasnak továbbra is van egy háza az Egyesült Királyságban, és fenntartja a származási országához fûzõdõ kulturális és gazdasági kötelékeket.
  
Háttér
A szokásos tartózkodási helyrõl szóló útmutató egy átfogóbb kézikönyv része, melynek célja, hogy segítsen az intézményeknek, munkáltatóknak és polgároknak annak meghatározásában, hogy bizonyos körülmények esetén mely tagállam szociális biztonsági jogszabályait kell alkalmazni. A kézikönyv egyértelmûsíti a kiküldött munkavállalókra és a két vagy több tagállamban dolgozó személyekre vonatkozó szabályokat, többek között a közlekedési dolgozókra – különösen a repülõ- és légiutaskísérõ-személyzetre – alkalmazandó szabályokat is.
  
A szokásos tartózkodási hely megállapítására vonatkozó gyakorlati útmutató közzététele egyike a november 25-i, a polgárok és családjuk szabad mozgásáról szóló közleményben (lásd IP/13/1151 és MEMO/13/1041) bejelentett öt kezdeményezésnek. Az útmutató már elérhetõ az Európai Bizottság honlapján angol nyelven (lásd alább), és a következõ hetekben lefordítják valamennyi hivatalos uniós nyelvre.
  
A módosított útmutatót 2013. december 18-án hagyta jóvá a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság. Ebben a testületben valamennyi tagállam képviselõi helyet foglalnak, a feladata pedig a 883/2004/EK rendeletben megállapított szociális biztonsági szabályok alkalmazásából eredõ problémák értelmezése.
 
Az útmutató elérhetõ az EU hivatalos honlapjáról: 
 
Forrás: www.europa.eu

2014-01-14 11:22:47