OBH közleménye civil szervezeteknek

ShareMegosztás

Országos Bírósági Hivatal közleménye a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról
Budapest, 2012. február 22., szerda (OS) - Tájékoztatás - A civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról (2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdés)
  
Azok a civil szervezetek, amelyek a törvény elõírása szerint 2012. június 30-a elõtt kell, hogy eleget tegyenek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségüknek, a beszámolót és közhasznúsági jelentést papír alapon kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére. 
Fontos, hogy az alábbi technikai elõírások betartásával nyújtsák be a beszámolót és a közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú, 80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír mindkét oldalán folyamatosan kitöltve. 
  
Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése) és a bíróságok központi honlapján (országos névjegyzékben) történõ közzététel elõsegítése érdekében van szükség. 
  
Kérjük a szervezeteket, hogy elsõsorban postai úton, tértivevényes levélben juttassák el a dokumentumokat az alábbi címre: 
     
 Országos Bírósági Hivatal 
    Budapest 1363 Pf. 24/1. 
    A borítékon tüntessék fel:  Beszámoló 
  
Az OBH lehetõséget biztosít a beszámolók és közhasznúsági jelentések személyes beadására is, az alábbi helyen és idõpontokban: 
     
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal - Országos Nyilvántartások Iroda
Budapest, V. Szalay u. 16. 
    Ügyfélfogadási idõ: 
    Hétfõ: 08.15 - 12.00 óra 
    Szerda: 08.15 - 12.00 óra 
    Péntek 08.15 - 12.00 óra 
  
      
Kiadó: Országos Bírósági Hivatal  

2012-05-16 09:28:10